REVIDEX / INFO / BOZP / KOORDINÁTOR / POŽÁRNÍ PREVENCE / REVIZE / NOVINKY / KONTAKT / ŠKOLENÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI * POŽÁRNÍ OCHRANA * BOZP NA STAVENIŠTI * REVIZE JEŘÁBŮ * ŠKOLENÍ

Kontrola rizik na pracovišti je důležitou součástí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví vašeho podnikání. Je třeba přemýšlet o činnostech, která mohou zaměstnancům ublížit a rozhodnout, zda je potřeba podniknout kroky k zabránění případných úrazů či škod.

Posouzení rizik není o vytváření obrovského množství popsaného papíru, ale spíše o určení rozumných opatření pro kontrolu rizik na pracovišti. Pravděpodobně již podnikáte kroky k ochraně vašich zaměstnanců, ale nové hodnocení rizik vám pomůže rozhodnout se, zda jste svými opatřeními již pokryli vše, co je pro ochranu zaměstnanců potřeba.

Kde se vyskytují rizika existuje i předpoklad, že by někdo myhl být těmito riziky poškozen

Správné posouzení může pomoci zjistit, kde se budete muset podrobněji zabývat určitými riziky a konkrétními kontrolními opatřeními.

Přemýšlíme o tom, k jakým nehodám, úrazům nebo trvalým následkům by mohlo dojít při konkrétních pracovních činnostech. Zaměřujeme se na skutečná, nejpravděpodobnější rizika, která mohou způsobit největší škody nebo úraz.

Posoudíme vyskytující se rizika na pracovišti. Identifikujeme případná nebezpečí. Stanovíme, kdo může být poškozen a jak. Navrhneme nápravná opatření. Vyhodnotíme výsledky zadaných opatření. Provedeme aktualizace.

Zkontrolujte pokyny výrobců a návody k použití, protože mohou být velmi užitečné při vysvětlení rizik a jejich uvedení do jejich skutečné perspektivy.