REVIDEX / O NÁS / SLUŽBY / NOVINKY / KONTAKT

XX
SLUŽBY

 

 

KONTAKT

REVIDEX

Jaroslav Řezníček

Žďárek 32
463 44 Sychrov

+420 739 003 076

 

 

 

 

REVIZE JEŘÁBŮ
A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení  

Revize a revizní zkoušky - nakládací jeřáby

Revize a prohlídky automobilových zvedáků

Běžné a periodické inspekce

Revize vázacích a závěsných prostředků

Školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení

Školení obsluhy (jeřábníků, vazačů, signalistů)  

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků

Zpracování provozních směrnic a systému bezpečné práce

EXTERNÍ SLUŽBY BOZP

Kompletní zázemí a služby v oblasti BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI a POŽÁRNÍ OCHRANY, včetně poradenství, odborného servisu a vypracování potřebné dokumentace.

Vyhodnocení rizik přesně pro Vaši činnost.

Zpracujeme pro vás potřebnou dokumentaci:

  • místní provozní předpisy

  • vnitřní směrnice a řády

Součástí našich služeb je školení bezpečnosti práce zaměstnanců.
 

Samozřejmostí je bezplatná konzultace a poradenství.

 

NOVINKY

Facility service

Využijte nabídky služeb facility servisu, technické správy objektů a technologií, evidence a zajištění revizí vyhrazených zařízení, bezpečnosti práce a požární ochrany.

vedení provozní evidence  

 


Partneři: