REVIDEX / INFO / BOZP / KOORDINÁTOR / POŽÁRNÍ PREVENCE / REVIZE / NOVINKY / KONTAKT / ŠKOLENÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI * POŽÁRNÍ OCHRANA * BOZP NA STAVENIŠTI * REVIZE JEŘÁBŮ * ŠKOLENÍ

Mějte svá rizika pod kontrolou. Kontrola rizik na pracovišti je důležitou součástí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví vašeho podnikání. Je třeba přemýšlet o činnostech, která mohou zaměstnancům ublížit a rozhodnout, zda podniknete přiměřené kroky k zabránění případných úrazů či škod.

Posouzení rizik není o vytváření obrovského množství popsaného papíru, ale spíše o určení rozumných opatření pro kontrolu rizik na pracovišti. Pravděpodobně již podnikáte kroky k ochraně vašich zaměstnanců, ale nové hodnocení rizik vám pomůže rozhodnout se, zda jste svými opatřeními pokryli vše, co potřebujete.

Správné posouzení může pomoci zjistit, kde se budete muset podrobněji zabývat určitými riziky a konkrétními kontrolními opatřeními.

Kde se vyskytují rizika existuje i předpoklad, že by někdo mohl být těmito riziky poškozen.

Přemýšlejte o tom, k jakým nehodám, úrazům nebo trvalým následkům by mohlo dojít při konkrétních pracovních činnostech. Zaměřte se na skutečná, nejpravděpodobnější rizika, která mohou způsobit největší škody.

V čem vám mohu pomoci? Posoudím rizika na pracovišti. Identifikuji případná nebezpečí. Stanovím, kdo může být poškozen a jak. Navrhnu nápravná opatření. Vyhodnotím výsledky zadaných opatření. Provedu aktualizace.

Zkontrolujte pokyny výrobců a návody k použití, protože mohou být velmi užitečné při vysvětlení rizik a jejich uvedení do jejich skutečné perspektivy.