Blog

Mnoho podniků využívá k pracovním činnostem výkon jeřábů, bez vědomí toho, že využívání jeřábů nese s sebou i povinnost dokladovat, že naše činnost je v souladu s předpisy, které se k užívání zdvíhací techniky vztahují. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele a uživatele jeřábové techniky včetně příslušenství je pak stanovit závazné postupy a...

Používání manipulačních vozíků ve firmách přináší nejen výraznou pomoc při plnění pracovní úkolů při manipulaci a transportu břemen, ale zároveň i nezanedbatelné povinnosti a odpovědnost na straně zaměstnavatela a provozovatele této techniky.