Prioritou je vaše spokojenost

Firma bez úrazů je váš úspěch a pro nás motivace

REVIDEX s.r.o., Jaroslav Řezníček,

  • revizní technik jeřábů a zdvihacích zařízení - Osvědčení ev.č.: 0424/8/19/R,Z-ZZ-a,
  • odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Osvědčení ev.č.: VUBP/881/PREV/2019
  • odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů -Číslo v katalogu.: Z-OZO-170/2016o
  • odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Číslo osvědčení.: VUBP/152/KOO/2018
Dáváme na vás pozor
Dáváme na vás pozor