Prioritou je vaše spokojenost

Firma bez úrazů je váš úspěch a pro nás motivace

Jaroslav Řezníček, revizní technik jeřábů a zdvihacích zařízení.

Osvědčení ev.č.: 0424/8/19/R,Z-ZZ-a,b

Jaroslav Řezníček, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Osvědčení ev.č.: VUBP/881/PREV/2019

Jaroslav Řezníček, odborně způsobilá osoba podle § 11 odst. 1 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Číslo v katalogu.: Z-OZO-170/2016

Odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Číslo osvědčení.: VUBP/152/KOO/2018