Požární prevence

Ověření plnění požadavků dle Zákona 133/1985 Sb o požární ochraně a prováděcí vyhlášky včetně technických norem.

Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Vypracování úplné dokumentace dle aktuální platné legislativy.

Školení požární ochrany, požárních hlídek.

Preventivní prohlídky - provedení preventivních požárních prohlídek výrobních prostor, bytových domů, obchodních ploch a pod.

Poradenství a odborný servis.

Vybavení prostředky požární ochrany a umístění protipožárního značení.

Evidence odpadů dle platné legislativy