Revize jeřábů

Revize VYHRAZENÝCH zdvihacích zařízení

Revize a revizní zkoušky jeřábů

Revize a prohlídky automobilových zvedáků

Běžné a periodické inspekce

Revize vázacích a závěsných prostředků

Školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení

Školení obsluhy (jeřábníků, vazačů, signalistů)

Školení obsluhy manipulačních vozíků

Zpracování provozních směrnic a Systému bezpečné práce s jeřáby