Zajištění BOZP

Kompletní zázemí a služby, včetně poradenství, odborného servisu a vypracování potřebné dokumentace. Audit BOZP, zajištění souladu organizace s požadavky státní správy a kontrolních orgánů.

VYPRACOVÁNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE:

  • ANALÝZA RIZIK

  • KATEGORIZACE PRACÍ

  • ROZBOR RIZIK PRO POSKYTOVÁNÍ OOPP a MČDP

  • PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE

  • MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

  • PRAVIDELNÝ SERVIS NA PRACOVIŠTI

... není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.