REVIDEX

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

KLÍČEM JE AKTIVNÍ PŘÍSTUP

Kde se vyskytují rizika, existuje i předpoklad, že by někdo mohl být těmito riziky poškozen.

NEJEN BOZP a PO

Komplexní zázemí a služby, včetně poradenství, odborného servisu a vypracování potřebné dokumentace. Audity BOZP, zajištění souladu organizace s požadavky státní správy a kontrolních orgánů. Revize zdvíhacích zařízení, školení a praktická příprava pro obsluhu jeřábů, manipulačních vozíků a zdvíhacích plošin.

Staráme se o vaše zaměstnance

Péče o zaměstnance dá rozhodně zabrat a my vám s tím můžeme pomoci.  Výčet všech činností, které pro Vás zajišťujeme je dlouhý. Pojďme tedy vybrat to co potřebujete z oblasti BOZP. Například školení ...
HLAVNÍ ČINNOSTI
  • Zjištění a posouzení rizik
  • Návrh nápravných opatření
  • Školení pro zaměstnance
  • Výcvik a odborná příprava
  • Aplikace bezpečných postupů
  • Dokumentace na míru
  • Audit BOZP

POŽÁRNÍ OCHRANA

Zajištění prevence požární ochrany

Nechceme hasit, chceme udělat vše, co je v našich silách, aby vůbec nezačalo hořet. Ověřte si naším prostřednictvím plnění požadavků dle Zákona 133/1985 Sb o požární ochraně a prováděcí vyhlášky včetně technických norem.

Jsme tu pro vás

Výčet činností, které pro Vás zajišťujeme je dlouhý. Pojďme tedy vybrat to co potřebujete.

Kontaktujte nás

Řekněte nám, s čím Vám můžeme pomoci. Nechte na nás, jak se s riziky správně a odborně vypořádat.

Blog a novinky

Připravili jsme pro Vás sekci zajímavostí, zpráv a novinek z oblasti bezpečnosti práce.