MEWP - pracovní plošiny - kontroly a revize

Mobile Elevating Work Platforms, v přesném překladu mobilní vznášející se pracovní plošiny, zkráceně MEWP. Používají se často a jsou dobrými pomocníky vložených do správných rukou. Pravidelně se však objevují doklady o nesprávném postupu při práci s MEWP. Tady uvádím ty nejčastější nedostatky:

 • Chybí zpracovaný plán pracovní činnosti pro použití MEWP
 • Není zvolen vhodný typ plošiny
 • Chybí návod výrobce nebo není k dispozici
 • Nejsou vedeny deníky zdvíhacího zařízení
 • OOPP nejsou k dispozici nebo se nepoužívají
 • Zapomíná se na zpracování postupu záchrany v případě nehody
 • Neprovádí se zkoušky a prohlídky
 • Obsluhu provádějící pracovníci nemají platná školení
 • Chybí záznamy o školeních a pravidelné údržbě

Na první pohled snadná a nenáročná obsluha moderních plošin, svádí k pocitu minimálního nebezpečí a lehká snadno vstřebatelná ovladatelnost u některých typů, může vést k podcenění signifikantních rizik. Přeci se stále jedná o práce ve výškách, někdy ve stísněném prostoru, v blízkosti rozvodů elektrické energie, v místech nesnadno dosažitelných a pád obsluhy nebo dokonce ztráta stability celého stroje je velmi reálný. Přečtení, sice podrobného návodu z nikoho z nás neudělá mistra a kompetentnost získáme opravdu jen bezpečnou praxí a dostatkem času na zaškolení a zaučení při ovládáni MEWP.

Pracujte se známými riziky a věnujte zvýšenou pozornost dodržováni základních požadavků při práci s MEWP:

 • Udržujte průvodní a provozní dokumentaci
 • Zpracujte plán proveditelnosti pracovního úkolu
 • Provádějte školení obsluhy kvalifikovanou osobou
 • Používejte schválené OOPP a provádějte kontrolu jejich stavu
 • Věnujte pozornost kontrole a funkčním zkouškám před použitím MEWP
 • Neignorujte výstražné signály bezpečnostních zařízení
 • Nepoužívejte plošinu k dopravě osob na střechy objektů
 • Provádějte údržbu a prohlídky dle platného harmonogramu
 • Uchovávejte záznamy o školeních a provedené údržbě

Text: Jaroslav Řezníček, revizní technik

Doporučená literatura:

ČSN EN 280 | ČSN ISO 18893 | ČSN ISO 18878