KOMPLEXNÍ SLUŽBY BOZP

Bezpečnost práce

Nechtějí toho trochu moc?

Prevence požární ochrany

Vždyť nehoří ...

Zdvíhací zařízení

Manipulace? Jeřáby? Vozíky? Plošiny?

Zajištění bezpečnosti práce na pracovišti.

Pamatujte, že bezpečnost na pracovišti je společnou odpovědností všech zaměstnanců a jejich nadřízených. Pravidelná komunikace a spolupráce jsou klíčové pro dosažení bezpečného pracovního prostředí. Správná prevence a ochrana zdraví při práci jsou klíčové pro každé pracoviště. Pro zajištění bezpečnosti práce na pracovišti je důležité mít systémový přístup, který se v pravidelných cyklech opakuje. Plánujme, kontrolujme, komunikujme, zlepšujme. Vytrvalá práce na zlepšení bezpečnosti organizace nikdy nekončí. Stále je co zlepšovat. Naše organizace navrhuje činnosti v souladu s Demingovým cyklem založené na koncepci PDCA dle ČSN ISO 4500.

Váš "bezpečák"

Potřebujete “bezpečáka”? Bezpečnostní technik hraje klíčovou roli při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Jeho náplň práce zahrnuje celou řadu činností, které vás posouvají v prevenci na potřebnou úroveň.
Poznámka: pamatujte, že termín "bezpečák" se sice velmi často používá, ale my považujeme toto označení za chybné a proto jej ve spolupráci s Vámi nebudeme používat.

Práce odborně způsobilé osoby
 • Analýza a vyhodnocení rizik BOZP
 • Soulad právních předpisů
 • Kontroly BOZP na pracovišti
 • Organizace pracovního prostředí
 • Systémové řízení BOZP
 • Školení zaměstnanců a pod.

Školení zaměstnanců

Potřebujete zajistit školení pro své zaměstnance? Žádný e-lerning. Plné školení, které splní potřeby Vašeho podniku s certifikovaným lektorem.

Nabídka školících programů ...

cO ŠKOLÍME ...
 • Školení BOZP
 • Jeřábníci a vazači
 • Požární ochrana
 • Příprava požárních hlídek
 • Práce ve výškách
 • Bezpečnost práce na staveništi
 • Obsluha manipulačních vozíků
 • Obsluha pracovních plošin

Klíčem k dobrému školení je kreativita

Sdělit zásadní a důležité informace a ještě udržet pozornost školených osob může být někdy těžké ...

Jeřáby - zdvíhací technika

Opakovaná i základní školení pro obsluhu zdvíhacích zařízení včetně praktického výcviku a přezkoušení. Lektor, revizní technik zdvíhacích zařízení.

obsluha zvíhacích zařízení
 • Jeřábníci a vazači
 • Pracovní plošiny(MEWP)
 • Manipulační vozíky
 • Pověřené osoby
 • Práce ve výškách

Revize zdvihadel a příslušenství

Kontroly, inspekce, revize a zkoušky jeřábů mostových, portálových, konzolových, podvěsných drážek, hydraulických nakládacích jeřábu včetně příslušenství ke zvedání. Roční prohlídky MEWP. Kontroly příslušenství k vázání ocelová lana, řetězové vazáky, přípravky ...

Inspekce a revize
 • Služby revizního technika
 • Vedení inspekční agendy
 • Zpráva inspekčních karet
 • Inspekce, revize, zkoušky
 • Konzultace

Požární ochrana

Nechceme hasit, chceme udělat vše, co je v našich silách, aby vůbec nezačalo hořet. Ověřte si naším prostřednictvím plnění požadavků dle Zákona 133/1985 Sb o požární ochraně a prováděcí vyhlášky včetně technických norem.

Pod pojmem požární ochrana řešíme aplikaci technickoorganizačních a teoretických prostředků z hlediska prevence požáru (např. nastavení pracovních činností, nápravná opatření, upozornění na nedostatky, povinné školení požární ochrany zaměstnanců, odborná příprava požárních hlídek nebo i školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Základním předpisem je Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, a následně konkrétní materiálové předpisy a normy. Tyto předpisy souhrnně přinášejí další tematické okruhy, jako např. požárně bezpečnostní řešení budov (známé pod zkratkou "PBŘ"), preventivní požární prohlídky, únikové cesty, odstupové vzdálenosti nebo též rizika výrobních provozů, revize technických zařízení a pod. Se samotnou požární ochranou následně souvisí pojmy jako požární řád, požární prevence, prohlídky a kontroly dodržování požární ochrany osobou odborně způsobilou v PO.