Školení zaměstnanců

Potřebujete zajistit školení pro své zaměstnance? Žádný e-lerning. Plné školení, které splní potřeby Vašeho podniku s certifikovaným lektorem.

Nabídka školících programů

ŠKOLENÍ BOZP a PO

Školení bezpečnosti práce je dle zákona 262/2006 Sb. povinné pro všechny zaměstnance. Vztahuje se na všechna rizika, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti.

ŠKOLENÍ PO - požární ochrana
Školení prevence požární ochrany vychází ze zákona 133/1985 Sb a z vyhlášky MV č.249/2001 Sb., která stanoví povinnosti zaměstnavatele seznámit zaměstnance se zajištěním požární ochrany na pracovišti.

ODBORNÁ PŘÍPRAVA požárních hlídek
Odborná příprava se provádí před zahájením činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a opakuje se 1x za rok. Odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

ŠKOLENÍ OBSLUHY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

Periodické školení z teorie bezpečného provozu manipulačních vozíků včetně vysokozdvižných. Zápis o provedeném školení do průkazu obsluhy, zpracování učební osnovy.

ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

Opakovaná i základní školení pro obsluhu jeřábů. Teoretická část se zápisem do průkazu jeřábníka či vazače. Lektor, revizní technik zdvíhacích zařízení.

Školení a praktické přezkoušení obsluhy MEWP

Periodická školení včetně přezkoušení praktických znalostí obsluh pracovních zdvíhacích plošin kategorie MEWP.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ referentských vozidel
Školení řidičů je zákonem daná povinnost, kterou musí provádět zaměstnavatelé pro své zaměstnance. Mezi povinným školením řidičů z povolání a řidičů referentů existují velké rozdíly, které je třeba znát.

Každý lektorsky vedený kurz obsahuje interaktivní přednášku včetně doplňující videoprojekce a je zakončen vždy písemným testem.

JEDNOTLIVÉ KURZY JE MOŽNÉ I VZÁJEMNĚ KOMBINOVAT. SJEDNEJTE SI ŠKOLENÍ NA MÍRU S MOŽNOSTÍ SPORTOVNÍHO VYŽITÍ A RELAXACE.

Využijte rozšířené možnosti školícího centra v areálu rekreačního střediska Drhleny v Českém ráji.


NAPIŠTE NÁM SVŮJ POŽADAVEK A MY VÁM PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ NABÍDKU.

TĚŠÍME SE NA VÁS.