Blog

Pokud jste vlastníky nebo uživateli ocelové konstrukce, platí pro vás důležité povinnosti vyplývající z trvalé kontroly stavu této konstrukce a vést o těchto kontrolách doklady v písemné podobě. Kontroly ocelových konstrukcí se provádí v souladu s dokumentací výrobce a normy ČSN 73 2604 (Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí...

Bytové domy jsou velmi často spravovány Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ). Společenství vlastníků jednotek, je právnickou osobou. Díky tomu, má SVJ povinnost zabezpečit požární ochranu v souladu se Zákonem o požární ochraně č. 133/1985.

Mnoho podniků využívá k pracovním činnostem výkon jeřábů, bez vědomí toho, že využívání jeřábů nese s sebou i povinnost dokladovat, že naše činnost je v souladu s předpisy, které se k užívání zdvíhací techniky vztahují. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele a uživatele jeřábové techniky včetně příslušenství je pak stanovit závazné postupy a...