Blog

MEWP

07.12.2021

Vídáme často jejich zdvižené koše do maximální výšky v ohradách za městy, podél silnic a dálnic. Zdá se, že čím výše tím lépe. Čím výše, tím tak upoutáme více potenciálních zákazníků. Hlavně ať jsou dobře vidět. Z pohledu obchodníka, nám může takové počínání připadat logické, norma však hovoří zcela jasně a takové počínání je v přímém rozporu s...

Pokud jste vlastníky nebo uživateli ocelové konstrukce, platí pro vás důležité povinnosti vyplývající z trvalé kontroly stavu této konstrukce a vést o těchto kontrolách doklady v písemné podobě. Kontroly ocelových konstrukcí se provádí v souladu s dokumentací výrobce a normy ČSN 73 2604 (Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí...

Bytové domy jsou velmi často spravovány Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ). Společenství vlastníků jednotek, je právnickou osobou. Díky tomu, má SVJ povinnost zabezpečit požární ochranu v souladu se Zákonem o požární ochraně č. 133/1985.